مرکز جامع خدمات مشاوره

مرکز جامع خدمات مشاوره ژنتیک

مرکز مشاوره دولتی: مرکز جامع خدمات مشاوره مرکز جامع خدمات مشاوره (خانواده، اعتیاد، ژنتیک، کودک، روان درمانی و مشاوره بالینی)

تلفن: (٠۲۱) ٦٦۴٨٧٣٠٣ ، ٦٦۴٠٧٧۹۱ ، ٦٦۴٨٧٣٠۵

فکس: 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از چهارراه طالقانی، خیابان رشت، کوچه جمشید جم، پلاک 54 ک.پ :۱۵۹۱٨۱۹۵۴۱

 پست الکترونیک:

مدیر: دکتر شکوه السادات مهدوی

Web Analytics