مرکز مشاوره زندگی

مرکز مشاوره زندگی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی با هدف کمک به توانمندسازی علمی روانشناسان، با تاکید بر درمان های موج سوم شناختی - رفتاری و تسهیل ارایه خدمات روانشناسان توانمند به جامعه راه اندازی شده است.

مرکز مشاوره زندگی با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره 312-م و مدیریت دکتر حمید پورشریفی (دکترای روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران) در تاریخ 27/03/1391 راه اندازی شده است. متخصصان همکاری کننده با این مرکز از بهترین های حوزه ی تخصصی شان هستند با این وجود توفیق هرچه بیشتر این مرکز مشاوره، به عنایت هرچه بیشتر جامعه روانشناسی کشور و نیز مقبولیت اقدامات مرکز توسط شهروندان بستگی دارد

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی با این هدف راه اندازی شده است که در تکمیل آموزش های دانشگاهی، به سازمان های حرفه ای روانشناسی موجود نظیر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، و نیز انجمن روانشناسی ایران در ارتقای سطح آموزش روانشناسی کمک نماید و نیز خدمات روانشناختی در حوزه هایی که کمتر بدان پرداخته شده است ارایه نماید.

روانشناسان و مشاوران مرکز:

 

آدرس مرکز مشاوره زندگی: تهران، خیابان نصر (گیشا)، خیابان پانزدهم، جنب بازارچه گیشا، پلاک 9، طبقه سوم، واحد8

تلفن 8-88230956

نمابر 88271987

تلفن همراه 09109187028

آدرس وب سایت: www.mrmz.ir


کروکی موقعیت مرکز مشاوره زندگی

Web Analytics