مرکز مشاوره زندگی

مرکز مشاوره زندگی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی با هدف کمک به توانمندسازی علمی روانشناسان، با تاکید بر درمان های موج سوم شناختی - رفتاری و تسهیل ارایه خدمات روانشناسان توانمند به جامعه راه اندازی شده است.

مرکز مشاوره زندگی با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره 312-م و مدیریت دکتر حمید پورشریفی (دکترای روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران) در تاریخ 27/03/1391 راه اندازی شده است. متخصصان همکاری کننده با این مرکز از بهترین های حوزه ی تخصصی شان هستند با این وجود توفیق هرچه بیشتر این مرکز مشاوره، به عنایت هرچه بیشتر جامعه روانشناسی کشور و نیز مقبولیت اقدامات مرکز توسط شهروندان بستگی دارد

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی با این هدف راه اندازی شده است که در تکمیل آموزش های دانشگاهی، به سازمان های حرفه ای روانشناسی موجود نظیر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، و نیز انجمن روانشناسی ایران در ارتقای سطح آموزش روانشناسی کمک نماید و نیز خدمات روانشناختی در حوزه هایی که کمتر بدان پرداخته شده است ارایه نماید.

روانشناسان و مشاوران مرکز:

 

آدرس مرکز مشاوره زندگی: تهران، خیابان نصر (گیشا)، خیابان پانزدهم، جنب بازارچه گیشا، پلاک 9، طبقه سوم، واحد8

تلفن 8-88230956

نمابر 88271987

تلفن همراه 09109187028

آدرس وب سایت: www.mrmz.ir


کروکی موقعیت مرکز مشاوره زندگی

Web Analytics
sỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kếsỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kế